บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

ทดสอบเว็บใหม่ ย้ายเว็บ DNS ยังไม่อัพเดท แก้ไขได้ด้วยไฟล์ hosts

  • หน้าหลัก
  • Howto
  • Window
  • ทดสอบเว็บใหม่ ย้ายเว็บ DNS ยังไม่อัพเดท แก้ไขได้ด้วยไฟล์ hosts

ย้ายเว็บใหม่ ย้ายโดเมน DNS ยังไม่อัพเดท แก้ไขไฟล์ Host ชี้ DNS ไปที่ server ใหม่ เพื่อทดสอบระบบ

เนื่องจากมีลูกค้าจ้างทำเว็บไซต์และอยู่ระหว่างทำการย้ายโดเมน เราต้องการทดสอบระบบการทำงานของเว็บไซต์ ได้ทำการอัพโหลดระบบข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นที่ server หลัก แต่โดเมนยังย้ายไม่เสร็จสิ้น จะทำยังไงให้ทดสอบเว็บไซต์ได้ วิธีการนี้เป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบทำเว็บไซต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ หรืออยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลไปยัง server ใหม่ หรือกรณีที่มีการย้าย DNS ใหม่ แต่ DNS ยังไม่อัพเดท เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนใช้งานเว็บไซต์จริง 

สำหรับวิธีการ หลักการคือการเข้าไปแก้ไขไฟล์ hosts ด้วยโปรแกรม File Editor เช่น Notepad / Notepad++ เป็นต้น ในระบบ window เพื่อบอกกับ window ว่าถ้าเราเข้าที่เว็บไซต์ชื่อนี้ ให้ชี้ไปที่ DNS ที่กำหนดไว้ หากต้องการเรียกเว็บไซต์ testweb.com ให้ไปเรียกที่ IP address : xxx.xxx.xxx.xxx


วิธีการแก้ไขไฟล์ hosts ใน Windows

เนื่องจากไฟล์ hosts เป็นไฟล์ระบบของ window จะไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ แบบตามปกติ เพราะถูกระบบรักษาความปลอดภัยของ window ป้องการกันแก้ไขไฟล์ไว้ เราต้องทำการคัดลอกไฟล์ host มาแก้ไข และทำการคัดลอกไฟล์ที่แก้ไขแล้วไปวางทับไฟล์เดิม 

1. เข้าที่ C:\Windows\System32\drivers\etc\ เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ วางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ


2. ทำการเปิดไฟล์ hosts ด้วยโปรแกรม File Editor เช่น Notepad / Notepad++

3. ทำการแก้ไขไฟล์ โดยเพิ่มข้อความที่ต้องการ แนะนำให้เพิ่มด้านล่างสุด ท้ายไฟล์ จากตัวอย่างคือ
xxx.xxx.xxx.xxx testweb.com
xxx.xxx.xxx.xxx www.testweb.com
4. บันทึกข้อมูล

5. ทำการคัดลอกไฟล์ที่บันทึกแก้ไขแล้ววางแทนที่ไฟล์เดิม ที่ตำแหน่งเดิม C:\Windows\System32\drivers\etc\ 
จะใช้วิธีการลากไฟล์มาวาง (Drag & Drop) หรือจะคลิกขวาวางไฟล์  (Copy & Replace) ได้ตามความถนัด 
6.เนื่องจากไฟล์ชื่อซ้ำกัน window จะทำการขึ้นข้อความเตือน เพื่อทำให้แน่ใจว่าจะทำการแทนที่ไฟล์นี้ในระบบเดิมใช่ไหม
เลือก Replace the file in the destination
ไฟล์สำคัญของระบบ window จะทำการขึ้นข้อความเตือนเรื่องสิทธิ์การเข้าถึง ว่าต้องสิทธิ์ของ Admin ในการ Copy & Replace ข้อมูล ให้เลือก Continue

6. เปิด Web Browser เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนทดสอบทำงานบน Server ใหม่เรียบร้อยแล้ว

ภาพทดสอบก่อนเปลี่ยน IP หลังเปลี่ยน IP

Before After