บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

จัดวางไฟล์โฟลเดอร์ Desktop Window 10

แก้ไขให้จัดวางไฟล์ Desktop ในตำแหน่งที่ต้องการได้ Window 10

คลิ๊กขวาพื้นที่ว่างหน้าจอ เข้า View > Auto arrange icon
มีเครื่องหมายถูก ระบบจะทำการจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์อัตโนมัติ
ไม่มีเครื่องหมายถูก สามารถจัดวางไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ในตำแหน่งที่ต้องการ