บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

SQL UPDATE บวกค่าเพิ่มจากข้อมูลเดิม

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง WHERE
แก้ไขข้อมูลจากเพจ hits น้อยกว่า 100 ให้แสดงผลค่า hits+100 

UPDATE `pages` SET `hits` = `hits`+ 100 WHERE `pages`.`hits` < 100;

ผลที่ได้คือ
​คำสั่งจะค้นหาค่า hits ในตารางที่มีค่าน้อยกว่า 100 จากนั้นจะทำการนำค่า hits เดิมมาบวกเพิ่ม 100
ส่วนค่าที่มากกว่า 100 จะไม่มีผล

 Hits ก่อนคำสั่ง Update Hits หลังคำสั่ง Update
 12 112
 16 116
 1006 1006