บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

rel="noopener noreferrer"

rel="noopener noreferrer"

โค้ดนี้จะถูกเพิ่มทุกครั้งที่มีการกำหนด target เป็น _blank  ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งาน target="_blank" เพื่อเปิดในหน้าใหม่ Joomla และ Wordpress ได้มีการเพิ่มแท็ก rel = "noopener noreferrer" โดยอัตโนมัติ.

ข้อแตกต่างระหว่าง rel=”noreferrer” และ rel=”nofollow”

  • nofollow Links to an unendorsed document, like a paid link. ("nofollow" is used by Google, to specify that the Google search spider should not follow that link)
  • noreferrer Specifies that the browser should not send a HTTP referer header if the user follows the hyperlink 

ที่มา
https://websetnet.com/wordpress-starts-adding-noopener-noreferrer-tags-automatically/
https://blog.templatetoaster.com/rel-noreferrer-noopener-seo/