บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

แสดงรูปภาพบทความ Latest Articles module

โมดูล Latest Articles ที่มากับ Core Joomla ยังไม่ตอบโจทย์การรับทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้า เนื่องจากไม่มีการแสดงผลรูปภาพพร้อมกับบทความ ทำให้รูปแบบการนำเสนอให้หน้าเว็บไซต์ไม่น่าสนใจ หลังจากที่พยายามหาโค้ดเพื่อแก้ไขการแสดงผลในส่วนนี้ ได้เจอโค้ดนี้ที่ช่วยให้งานรับทำเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น หากใครเจอปัญหาเดียวกันลองนำไปใช้ดู รับรองเวิร์คมาก

โค้ดที่นำมาใช้งาน สามารถแสดงผลได้ตามปกติ นำมาพลิกแพลงใช้กับโมดูลส่วนอื่นๆ ของทาง Joomla ได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียเงินซื้อ Extension ลองมาทำดูกันเลย

สำหรับการแก้ไขการแสดงผลในส่วนนี้ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขเทมเพลตมาเบื้องต้น หรือเคยมีการเขียนเทมเพลตมาก่อน หรือหากต้องการทำตามแนะนำให้ Backup ข้อมูลเทมเพลตไว้ก่อน เผื่อมีการแสดงผลผิดพลาด ยังสามารถดึงเทมเพลตเก่ากลับมาใช้งานได้ดังเดิม

ทำการ copy ไฟล์ default.php มาใส่ในเทมเพลตที่เราใช้งานอยู่ ถ้าในเทมเพลตปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ยังไม่มีการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ html ให้ทำการสร้างโฟล์เดอร์ดังกล่าวขึ้นมาก่อน จากนั้นในโฟลเดอร์ html ให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อเหมือนกันกับโมดูลที่เราจะทำการแก้ไขในกรณีนี้คือ mod_articles_latest

ตัวอย่าง

*/JoomlaInstall/templates/yourTemplates/html/mod_articles_latest/

จากนั้นทำการ copy ไฟล์ default.php จาก Core Joomla ที่เมื่อสักครู่เราทำการคัดลอกมาวางลงในโฟลเดอร์ใหม่ที่ถูกสร้างในเทมเพลตเว็บไซต์ 

มาถึงขั้นตอนนี้เราสามารถแก้ไขได้แล้ว มาลงมือทำกันเลย สำหรับการแก้ไขโค้ด จะนำโค้ดด้านล่างไปวางทับในไฟล์ default.php ได้เลย หรือจะปรับแต่งตามความเหมาะสม ก็ตามสะดวก

<?php/** * @package Joomla.Site * @subpackage mod_articles_latest * * @copyright Copyright (C) 2005 - 2016 Open Source Matters, Inc. All rights reserved. * @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt */defined('_JEXEC') or die;?><ul class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>"><?php foreach ($list as $item) : ?> <li itemscope itemtype="https://schema.org/Article"> <a href="/<?php echo $item->link; ?>" itemprop="url"> <span itemprop="name"> <?php echo $item->title; ?> </span> </a> <?php // Inserted code starts here ?> <?php // This gets the image data associated with the article and processes it so PHP can use it properly. ?> <?php $images = json_decode($item->images); ?> <?php // This checks the Intro Image exists and isn't empty. ?> <?php if (isset($images->image_intro) && !empty($images->image_intro)) : ?> <?php // This displays it. ?> <div class="thumbnail item-image"> <img src="/<?php echo htmlspecialchars($images->image_intro); ?>" alt="<?php echo htmlspecialchars($images->image_intro_alt); ?>" itemprop="image"/> </div> <?php endif; ?> <?php // Inserted code ends ?> </li><?php endforeach; ?></ul>

https://joomla.stackexchange.com/questions/17422/adding-images-to-latest-articles-module

https://www.ostraining.com/blog/joomla/most-read-intro-images/