บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

แสดงข้อมูล PDF - Embed PDF

สำหรับการรับทำเว็บไซต์ให้หน่วยงานราชการ รับทำเว็บไซต์เทศบาล อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการแสดงผลข้อมูล PDF เราสามารถใช้งาน Gridbox โดยใช้ plugin Custome HTML และเพิ่มเติมโค้ด embed ลงไปเพื่อให้การแสดงผล PDF ตรงตามข้อมูลที่เราต้องการ

<embed src="/images/my-file.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="600px">