บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

CSS Order เปลี่ยนลำดับการแสดงผล

CSS สำหรับการแสดงผลลำดับ นำมาใช้กับการเปลี่ยนตำแหน่งหัวข้อบทความกับวันที่ได้ 

.ba-blog-post-content {  display: flex; flex-flow: column; }.ba-blog-post-title-wrapper { order: 2; }.ba-blog-post-info-wrapper { order: 1; }
<div class="ba-blog-post-content"><div class="ba-blog-post-title-wrapper">หัวข้อบทความ</div><div class="ba-blog-post-info-wrapper">วันที่</div></div>

ก่อน

หลัง