บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

คำต้องห้าม โฆษณาสถานพยาบาล

รวมคำโฆษณา ใช้ได้ / ไม่ได้ X  

ในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

ก่อนจะจ้างทำเว็บไซต์ หากคุณคือสถานพยาบาล คลินิกทันตกรรม คลินิกเสริมความเงิน แนะนำให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อน เพราะการรับทำเว็บไซต์ผู้ให้บริการบางรายเพียงแค่รับข้อมูลการทำเว็บไซต์จากคุณมาแล้วทำเว็บตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ผู้ให้บริการทำเว็บไซต์บางรายอาจไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณอย่างลงลึกเท่าคุณที่อยู่ในธุรกิจนั้น คุณคือคนที่รู้ลึกรู้จริง หากมีข้อกฎหมายในส่วนใดที่ลงข้อมูลไม่ได้ ไม่สามารถใช้คำเหล่านี้ในการโฆษณา แนะนำให้คุณแจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ หรือบริษัทที่รับโฆษณา โปรโมทธุรกิจให้คุณ 

รับทำเว็บไซต์คลินิก โฆษณาปลอดภัยไม่ผิดกฎ

2makeweb เรามีบริการให้คำแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสถานพยาบาล ได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นให้กับลูกค้าทำเว็บไซต์คลินิก คลินิกเสริมความงาม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกทันตกรรม โดยการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  จะต้องทำการขออนุมัติก่อนจะทำการโฆษณาทุกครั้ง ​


1. หากเผยแพร่โฆษณาฯ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาต
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ  จนกว่าจะระงับการโฆษณา 
 
2. หากใช้ข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ  ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ จนกว่าจะระงับการโฆษณา

ทั้งนี้ เพื่อให้สถานพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ได้เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  กรม สบส. ได้เผยแพร่ตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัติ ข้อความ ภาพ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลลักษณะต่างๆ  เพื่อให้นำไปปรับใช้และผลิตสื่อโฆษณาได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฏหมาย 

การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

​ทุกธุรกิจบริการ อาชีพต่างๆ ล้วนมีข้อมูลกฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการโฆษณา ลงข้อมูลเนื้อหา ควรศึกษาข้อกำหนดทางกฎหมายในธุรกิจบริการให้ครอบคลุม

การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/advertise_manual.pdf

แนวทางการอนุมัติ โฆษณาสถานพยาบาล

ตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ข้อความ/ภาพการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ที่มา https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2020-05-12-1-20-51773302.pdf